Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze, które przysługuje każdej kobiecie pozostającej w stosunku pracy, bez względu na  okoliczności zatrudnienia, jak rodzaj umowy o pracę, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, czy staż pracy. Wymiar tego urlopu kształtuje się różnie w zależności od ilości urodzonych dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 Kodeksu Pracy). Urlop macierzyński dzieli się na część przypadającą przed porodem i po porodzie. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, co najmniej 2 tygodnie urlopu mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje pracownicy urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania okresu ustalonego w art. 180 § 1 Kodeksu Pracy.

Pracownica po wykorzystaniu po porodzie, co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Niedopuszczalna jest rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przed upływem 14 tygodni.

Skrócenie ustawowe urlopu macierzyńskiego następuje w sytuacji urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia. Należy zaznaczyć, iż ośmiotygodniowy urlop należny pracownicy po zgonie dziecka może być również skrócony.

Skrócenie urlopu może nastąpić również w sytuacji, gdy matka zrzeka się praw do dziecka i oddaje dziecko do adopcji.

Pamiętać należy, iż skrócenie urlopu macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek pracownika, złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Tagi: , , ,

Notka od autora

Cześć! Staram się zamieszczać tu sporo wartościowej wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia. Nie miej mi jednak za złe, gdy popełnię jakąś gafę. Nie jestem lekarzem i nie traktuj moich porad tak, jakbym nim był. Pamiętaj jednak, że staram się zamieszczać tu rzetelną wiedzę.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.