Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisy prawa dają możliwość do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych posiadającym obywatelstwo polskie osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, jak również osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu. Tak więc, każda kobieta w ciąży posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej przez całe dziewięć miesięcy trwania ciąży, okresu porodu oraz przez okres trwania połogu (pełny połóg trwa sześć tygodni) – stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 3b w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Okoliczności powyższej nie zmienia brak ubezpieczenia, wynikający bądź z braku zatrudnienia bądź też zatrudnienia, nie obejmującego ubezpieczenia zdrowotnego.

Również opieka zdrowotna udzielana dzieciom do 18. roku życia  jest bezpłatna- one także mają prawo do przyjęcia przez lekarza/ szpital bez ubezpieczenia.

Szpitale oraz inne publiczne placówki opieki zdrowotnej nie mogą odmówić opieki zdrowotnej powyżej wskazanym osobom. Odmowa taka byłaby wówczas działaniem bezprawnym.

Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 2 ust 1 pkt 3b w związku z art. 13.

Tagi: , ,

Notka od autora

Cześć! Staram się zamieszczać tu sporo wartościowej wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia. Nie miej mi jednak za złe, gdy popełnię jakąś gafę. Nie jestem lekarzem i nie traktuj moich porad tak, jakbym nim był. Pamiętaj jednak, że staram się zamieszczać tu rzetelną wiedzę.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.