Podstawowym aktem prawnym określającym uprawnienia przysługujące pacjentom i ich bliskim, a więc także kobiecie ciężarnej i ojcu dziecka na oddziale położniczym jest Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Z ustawy tej wynikają następujące, podstawowe uprawnienia:

Prawo wyboru szpitala do porodu

Kobieta ma prawo wybrać szpital, w którym chce urodzić swoje dziecko. Może wybrać dowolną placówkę publiczną na terenie Polski. Kobieta powinna zostać przyjęta do wybranego przez siebie szpitala, chyba że w okresie, w którym się do niego zgłosi nie będzie miejsc. Wówczas kobieta  będziesz odesłana lub przewieziona do innego szpitala, gdzie łóżek nie brakuje.

Prawo do poszanowania godności oraz intymności kobiety rodzącej

Kobieta na porodówce powinna mieć zapewnioną intymność i godne traktowanie. Pojedyncze sale porodowe, albo sale wspólne przedzielone izolującymi ściankami, po to, by narodzinom dziecka towarzyszył tylko partner rodzącej kobiety, ewentualnie inna wskazana przez nią osoba. W czasie obchodu kobieta może liczyć na osłonięcie łóżka parawanem, zamknięcie drzwi do pokoju oraz przekazanie informacji odnośnie stanu zdrowia w dyskretny sposób. Kobieta nie musi godzić się na to, by przy badaniu czy porodzie były osoby, których obecność nie jest konieczna (lekarz powinien o to zapytać, jednak jeżeli tego nie zrobi, kobieta może się tego domagać). Lekarz ani położna nie mają prawa zwracać się do kobiety krzykiem ani wulgarnie, czy też komentować w niewłaściwy sposób przebiegu porodu.

Prawo do życzliwości oraz rzetelnej informacji

Lekarz i położna powinni przekazać kobiecie z własnej inicjatywy, w jasny i przystępny sposób wyczerpujące informacje o postępach porodu, podawanych preparatach, zabiegach i skutkach oraz o zdrowiu dziecka. Na podstawie takich informacji kobieta może zgodzić się na poszczególne zabiegi bądź nie wyrazić na nie zgody  np. na przebicie pęcherza płodowego, nacięcie krocza czy podanie oksytocyny – i to nawet jeśli podpisała ogólną zgodę na leczenie przy przyjęciu do szpitala.

Prawo do decyzji, w jaki sposób urodzi się dziecko

Kobieta ma prawo wyboru najwłaściwszych dla siebie pozycji podczas każdej fazy porodu, powinna mieć możliwość swobody na sali porodowej, tzn., jeśli chce chodzić, kucać, czy też wziąć prysznic, powinna mieć taką możliwość. Położna czy też lekarz mogą zabronić wykonywania przez kobietę poszczególnych czynności tylko z uzasadnionych przyczyn medycznych, a nie dla swojej wygody.

Prawo do porodu z bliską osobą

Kobieta ma prawo do tego, aby przy narodzinach dziecka towarzyszył jej partner bądź inna wskazana przez nią osoba, np. mama, siostra czy przyjaciółka.

Prawo do kontaktu z dzieckiem po porodzie

Kobieta ma prawo do przebywania na sali poporodowej wraz ze zdrowym noworodkiem. Zdrowy noworodek powinien przebywać razem z mamą i zostać przystawiony do jej piersi w ciągu pierwszych dwóch godzin po narodzinach. Położna powinna pokazać kobiecie, jak przystawiać maleństwo do piersi, nauczyć kąpać, przewijać i pielęgnować noworodka.

Prawo do kontaktu z rodziną

Personel szpitalny nie może utrudniać ani zabraniać kontaktu kobiety i dziecka z rodziną bez ważnego powodu.

Nadto lekarze i położne zobowiązani są do przestrzegania standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, które stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100)

Tagi: , , , ,

Notka od autora

Cześć! Staram się zamieszczać tu sporo wartościowej wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia. Nie miej mi jednak za złe, gdy popełnię jakąś gafę. Nie jestem lekarzem i nie traktuj moich porad tak, jakbym nim był. Pamiętaj jednak, że staram się zamieszczać tu rzetelną wiedzę.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.