Szukaj
Close this search box.

Cechy wyczuwanego tętna

Cechy wyczuwanego tętna

Zarejestrowane tętno można opisać na kilka sposobów oraz można wyróżnić kilka podstawowych jego cech. Prawidłowa interpretacja tych cech pozwala dostarczyć lekarzowi istotnych informacji na temat funkcjonowania naszego układu krążenia, a także ogólnej kondycji całego organizmu. Przy pomocy badania palpacyjnego lub steroskopu nie jesteśmy w stanie poprawnie wskazać wszystkich cech. Jedynie podłączenie pacjenta do aparatury monitorującej pozwala nam trafnie wyodrębnić istotne dla nas cechy tętna.

Cechy tętna

Pierwszą, najczęściej przychodzącą nam na myśl cechą jest częstotliwość. Jest to liczba uderzeń, czyli ruchów falistych tętnicy, które zostają zarejestrowane podczas jednej minuty. Jest ona wielkością zmienną charakterystyczną dla człowieka w różnym wieku. U człowieka dorosłego waha się w przedziale od 60 do nawet 100 uderzeń na minutę, zaś u noworodka wartość ta jest znacznie większa i może osiągać nawet 140 uderzeń na minutę. Ciśnienie jest więc wartością sukcesywnie malejąca wraz z wiekiem.

Kolejną, również istotna cechą tętna spoczynkowego jest miarowość, czyli wartość określająca siłę każdego uderzenia, jak również przerwy występujące pomiędzy kolejnymi uderzeniami. W momencie wstrzymywania oddechów, a także u osób spożywających w dużych ilościach alkohol, pijących dużo kawy lub nadużywających palenie papierosów możemy zaobserwować tętno niemiarowe.

Puls możemy również scharakteryzować uwzględniając napięcie, czyli możliwość wyczucia uderzeń serca w naczyniu krwionośnym , bez zmiany elastyczności tętnicy. Ze względu na wyżej wymienione napięcie tętno możemy podzielić na miękkie, twarde oraz dwubitne (charakterystyczne dla kardiomiopartii oraz występujące przy wadzie aortalnej).

Napięcie tętnicze jest parametrem idealnie prezentuje kondycje naszych naczyń krwionośnych, jak również określającym ilość krwi krążącej w układzie. Cechą charakterystyczną pulsu, poza elastycznością ścian naczyń oraz miarowością jest wypełnienie. Jest ono wielkością skokową wypełniania się tętnicy, które zależne jest od siły z jaką krew tłoczona jest do naszych naczyń krwionośnych. Dlatego w przebiegu mechanizmu tłoczenia krwi istotne znaczenie ma siła mięśnia sercowego. U człowieka możemy wyróżnić tętno niskie, wysokie, równe, nierówne, nitkowate i dziwaczne.

Kolejnym istotnym parametrem związanym z wypełnieniem przez krew tętnic jest szybkość. Jest to wartość, z jaką naczynie krwionośne wypełni się krwią i zapada, w momencie gdy ciśnienie krwi spadnie. Charakterystyczne jest dla tętna szybkiego lub tętna leniwego. W momencie gdy w niedomykalności aortalnej występuje tętno szybkie wówczas możemy określić je mianem wysokiego. Bardzo istotną rzeczą jest fakt, że puls powinien być jednakowy po obu stronach ciała, co nosi nazwę symetrii tętniczej.

Barykardia

Uwzględniając częstotliwość uderzeń możemy wyróżnić stan zwany barykardią. Jest to stan, w których częstotliwość uderzeń serca spada poniżej 60 uderzeń na minutę. Barykardia jest stanem charakterystycznym podczas snu, oraz występującym u sportowców, u których tętno jest zazwyczaj niskie.