Szukaj
Close this search box.

Jak wygląda leczenie chorób przewlekłych za granicą?

Zagraniczny wyjazd jest marzeniem wielu ludzi i nie ma żadnego powodu, żeby ktoś musiał z niego rezygnować tylko dlatego, że została u niego zdiagnozowana przewlekła choroba. Jednak osoby takie muszą zwrócić szczególną uwagę na to, jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży, by nie wrócić z niej z dodatkowym rachunkiem za zagraniczne leczenie. Zwłaszcza, że takie koszty mogą osiągnąć bardzo wysoki poziom

Czym są choroby przewlekłe?

Za choroby przewlekłe uznawane są schorzenia charakteryzujące się długim czasem trwania, objawy z reguły utrzymują się co najmniej przez 3 miesiące lub powracają regularnie. Ich rozwój jest stosunkowo powolny, dlatego często zostają wykryte dopiero w późnym stadium, co powoduje duży stopień umieralności wśród osób na nie cierpiących. Według danych WHO, choroby przewlekłe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.

O czym należy pamiętać przed wyjazdem?

Wybierając cel naszego wyjazdu, należy zastanowić się, czy nasz stan zdrowia może ulec pogorszeniu w konkretnym klimacie. Warto również sprawdzić, czy atrakcje turystyczne dostępne w danym regionie są adekwatne do naszych możliwości. Lepiej nie jechać w miejsce, gdzie głównym zajęciem jest chodzenie po górach w momencie, w którym powinniśmy unikać nadmiernego wysiłku. Za to wyjazd nad morze może być korzystny w przypadku dolegliwości związanych z drogami oddechowymi. Kiedy przygotowujemy się już do podróży, trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą wystarczającej ilości niezbędnych nam leków i ich odpowiednim przechowywaniu. Dobrym pomysłem może też być posiadanie przy sobie swojej historii leczenia. W przypadku możliwego wystąpienia komplikacji zdrowotnych, pozwoli to na szybkie postawienie właściwej diagnozy przez lekarzy.

Czy moje ubezpieczenie chroni mnie również za granicą?

Każdy obywatel Polski, który jest ubezpieczony w NFZ może przed wyjazdem złożyć wniosek o wydanie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia nas do korzystania z państwowej opieki medycznej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. Nie obejmuje jednak leczenia planowanego, a tylko sytuacje w których leczenie jest nam niezbędne. Oznacza to, że jeśli ulegniemy wypadkowi będąc za granicą, będziemy mieć prawo do opieki na podstawie naszego ubezpieczenia, jednak problemy zdrowotne wynikające z chorób przewlekłych, nie zagrażające bezpośrednio naszemu życiu lub zdrowiu, mogą nie być uwzględniane. Warto przed wyjazdem zasięgnąć informacji, jak wygląda opieka medyczna w danym kraju i czy np. nasze ubezpieczenie zdrowotne w UK lub w Niemczech również będzie obowiązywać.

Czy warto wykupić polisę turystyczną?

Karta EKUZ zapewnia nam darmową opiekę medyczną tylko w takim zakresie w jakim jest ona darmowa w danym kraju. W niektórych państwach europejskich funkcjonuje system, w którym część kosztów leczenia ponoszona jest przez pacjentów. W takim przypadku nasze ubezpieczenie nie pokrywa poniesionych przez nas kosztów nawet jeśli dane świadczenie jest refundowane w Polsce. Dlatego nawet sam NFZ zaleca wykupienie polis turystycznych na czas krótkoterminowych wyjazdów. Takie ubezpieczenia należą do najtańszej grupy dostępnej na rynku, chociaż ich koszt może stanowczo wzrosnąć, jeśli cierpimy na chorobę przewlekłą. Warto jednak przejrzeć aktualne oferty, ponieważ taka inwestycja zapewni nam dostęp do leczenia w sytuacji nagłego pogorszenia się naszego stanu zdrowia, wynikającego z wcześniej zdiagnozowanej choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *