Szukaj
Close this search box.

Kiedy nie wolno zwolnić kobiety po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu (art. 183² Kodeks Pracy). Po upływie okresu urlopu macierzyńskiego pracodawca może na wniosek pracownika udzielić mu urlopu wychowawczego. W tej sytuacji stosunek pracy w okresie od złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie, która obejmuje zakaz wypowiedzenia umowy o pracę oraz zakaz rozwiązania umowy o pracę. W okresie urlopu wychowawczego pracodawca również nie może wypowiedzieć umowy o pracę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę również w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy –  do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *