Szukaj
Close this search box.

Niezbędne dokumenty dla dziecka, w czasie podróży zagranicznej

 
Wybierając się w podróż zagraniczną z dzieckiem należy mieć przy sobie dowód osobisty dziecka lub jego paszport.
Na podstawie paszportu z dziećmi można podróżować po całym świecie, natomiast dowód osobisty umożliwia wyjazd za granicę tylko do krajów należących do strefy Schengen. Ponadto co do krajów spoza Unii Europejskiej należy upewnić się, czy nie jest wymagane  posiadanie odpowiedniej wizy. Od dnia 17 stycznia 2013r. wniosek o paszport możemy złożyć u dowolnego wojewody. Należy pamiętać, że wpisy dzieci w paszportach rodziców utraciły ważność  z dniem 26 czerwca 2012 r.

 
Zgodnie z ustawą  z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, a na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Wniosek składamy do Urzędu właściwej Gminy.
Jeżeli chcemy wysłać dziecko na zagraniczną wycieczkę pod opieką osoby trzeciej, która nie jest drugim rodzicem lub opiekunem prawnym, potrzebna jest poświadczona notarialnie zgoda rodziców na taki wyjazd (warto przy tym zadbać o przetłumaczenie takiego dokumentu przez biegłego tłumacza przysięgłego). Ponadto należy pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest dowodem ubezpieczenia w NFZ, stosowanym w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EKUZ wystawiany jest bezpłatnie, na każdego ubezpieczonego z osobna, a także na dziecko posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyło 18 roku życia.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *