Szukaj
Close this search box.

Wybieramy warsztaty plastyczne dla dzieci!

 
Wiele osób, zapisuje swoje dzieci na różne zajęcia dodatkowe, warsztaty rozwijające umiejętności oraz kursy tańca, sztuk walki bądź kursy językowe. Największą popularnością cieszą się warsztaty plastyczne, zwłaszcza te, które rozwijają u dzieci kreatywność. A kreatywność jak wiadomo, nie jest cechą wrodzoną, lecz nabytą. Wielu rodziców chce mieć kreatywne dzieci i stara się rozwijać u nich tę cechę – wszak kreatywność jest bardzo cenioną cechą na rynku pracy, a kreatywni ludzie częściej odnoszą sukcesy.

Jak wybrać najlepsze warsztaty plastyczne dla dzieci?

Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę godziny, w których dane warsztaty się odbywają – jeżeli będą to godziny wieczorne, to może się okazać, że dziecko jest już zbyt zmęczone aby wynieść korzyści z warsztatów. Tak samo stanie się w przypadku gdy miejsce w którym odbywają się zajęcia jest znacznie oddalone od miejsca zamieszkania – długi dojazd może się okazać bardzo męczący dla dziecka. Zapisując dziecko na warsztaty, zwłaszcza te, które trwają dłużej niż jedna godzina lekcyjna, najlepiej wybrać terminy weekendowe, w godzinach przedpołudniowych – rano dzieci najlepiej i najbardziej wydajnie pracują, a co za tym idzie wyciągną z warsztatów największe korzyści.

Osoba prowadząca

Warto również zwrócić uwagę na kompetencje osoby prowadzącej dane warsztaty. Powinna mieć ona dokumenty poświadczające umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi (jest to szczególnie ważne w przypadku najmłodszych dzieci). Zazwyczaj osoby prowadzące warsztaty mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Mile widziane byłoby również wcześniejsze doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku podobnym do uczestników warsztatów. Należy pamiętać, że osoba prowadząca warsztaty, na wyraźne życzenie rodziców ma obowiązek pokazać dokumenty poświadczające jej kompetencje.
Oprócz umiejętności z zakresu pedagogiki, osoba prowadząca powinna posiadać wykształcenie, zapewniające wiedzę w zakresie tematyki warsztatów. Warto też dowiedzieć się o program warsztatów, jakie cele będą realizowane przez czas trwania warsztatów. Oraz czy dane warsztaty odbywają się jako jednorazowe wydarzenie czy będą się odbywać cyklicznie. W przypadku warsztatów plastycznych równie ważny jest sposób prowadzenia – czy nacisk kładziony jest na efekt pracy dzieci, czy na sam proces tworzenia.

Grupa

Informacja o przedziale wiekowym oraz liczebności danej grupy jest również bardzo istotna.  Zazwyczaj warsztaty mają formę ćwiczeń, podczas których dzieci uczą się wykorzystywać otrzymane wskazówki w praktyce. Więc im mniej liczna grupa, tym więcej czasu prowadzący może poświęcić każdemu dziecku.
Również przedział wiekowy jest istotny. Gdy jest on stosunkowo wąski, łatwiej można dopasować program do uczestników, ponieważ większość dzieci posiada podobne umiejętności. W sytuacji odwrotnej, gdy przedział wiekowy jest szeroki, program realizowany na warsztatach nie będzie spójny – gdyż w różnym wieku dzieci mają inne umiejętności. Dla przykładu – 6latek nie będzie w stanie wykonać tych samych poleceń, które będą odpowiednie dla 12latka. W takiej sytuacji, osoba prowadząca, będzie musiała poświęcać czas warsztatów na tłumaczenie kilku różnych zadań/ ćwiczeń jednocześnie.
Wybór odpowiednich warsztatów jest dosyć trudny – głównie z racji tego, że należy wziąć pod uwagę różne czynniki, które mogą determinować jakość danych warsztatów.
Warsztaty plastyczne dla dzieci dostępne są np. na stronie www.teatrmalegowidza.pl
//

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *