Szukaj
Close this search box.

Metoda bez przegranych Thomasa Gordona a rodzinne zasady

Z góry ustalone zasady znacznie ułatwiają funkcjonowanie każdej grupy społecznej, w tym także rodziny. Często zapobiegają nieporozumieniom i konfliktom, ustalają normy postępowania, wyznaczają granice. Szanse na powodzenie we wprowadzaniu ich w życie zdecydowanie się zwiększają, jeśli ustalimy je wspólnie z naszymi pociechami. Czynne uczestnictwo w tworzeniu reguł zwiększa bowiem motywację do ich przestrzegania i zmniejsza ryzyko konfliktu w momencie egzekwowania skutków.

Z tego właśnie względu warto dać dzieciom możliwość brania udziału w ustalaniu zasad rodzinnych i zabrania głosu w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Z jednej strony poczują się docenione, z drugiej pewniejsze siebie i odpowiedzialne za swoje decyzje. Konsekwencją takiego postępowania będą bliższe i cieplejsze relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Ważną zaletą wynikającą ze wspólnego podejmowania decyzji, jest rozwijanie kreatywności oraz możliwość lepszego poznania przekonań i upodobań poszczególnych członków rodziny. Taki właśnie sposób tworzenia zasad rodzinnych proponuje dr Thomas Gordon w swojej metodzie bez przegranych, której między innymi rodzice uczą się na Treningu Skutecznego Rodzica.
Oczywiście dla rodziców może wydawać się łatwiejszym tworzenie zasad w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, z góry zakładając, że dziecko jest zobowiązane do ich przestrzegania. Prawdopodobnie wielu rodziców, myśląc w ten sposób, odniosło porażkę, a zasady stały się wówczas bezużytecznym pomysłem, który zmusza do ciągłej walki z dzieckiem o ich egzekwowanie. Kiedy zdecydujemy się oprzeć rodzinne zasady również na wiedzy i doświadczeniu dzieci, nie tylko poczujemy się bardziej skuteczni jako rodzice, ale  również nauczymy dzieci otwartości na potrzeby innych.
Należy pamiętać, że nie wszystkie kwestie dotyczące rodziny mogą być podejmowane wspólne z dziećmi. Niektóre tematy powinny być przedmiotem troski tylko rodziców np. wydatki, zmiana pracy. Inne, jak choćby kwestie związane ze zdrowiem, nie podlegają dyskusji. Tematy, które możemy, a nawet powinniśmy poruszać we wspólnych rozmowach, to podział domowych obowiązków, prace w ogrodzie, opieka nad zwierzętami, formy spędzania wolnego czasu i wakacji, korzystanie z Internetu i komputera, oglądanie telewizji czy  używanie samochodu. Podczas wspólnej rozmowy na temat zasad musimy zwracać uwagę na sposób komunikacji tak, by nie przerodziła się ona w konflikt. Nie forsujmy zatem swoich racji, wysłuchajmy pozostałych członków rodziny, ich potrzeb, problemów. Powiedzmy także o swoich. Zastanówmy się, co jest dla nas ważne: mieć rację, czy dobre relacje z bliskimi osobami.  Żaden rozmówca, dorosły czy dziecko, nie czyta w naszych myślach. Mówmy zatem otwarcie i szczerze, jeśli chcemy zostać w pełni zrozumiani. Wspólne ustalenie i wprowadzenie w życie zasad z pewnością usprawni funkcjonowanie naszej rodziny, wpłynie pozytywnie na relacje i na wychowanie dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *